Obecní knihovna v Kašavě
Naposledy aktualizováno: 16.8.2018

Novinkou letošního roku byla pravidelná návštěva žáků místní ZŠ a to 1. až 5. ročníku. Jednou za měsíc děti přišly po třídách se svým i paními učitelkami, každý si vybral knihu, ze kterých děti si pak připravovaly referáty, případně jsem si o některých knihách s dětmi povídala.

 

V Kašavě docela dobře funguje klub seniorů, který se pravidelně jedenkrát za 14 dnů schází v místní Orlovně, kde pro ně připravujeme různé programy a akce. Jednou z nich je donáška knih do Orlovny, kde si na místě senioři mohou knihy zapůjčit. Hlavně ti starší tuto službu vítají a rádi si knihy zapůjčí.